Site Network: 

English
Čeština
Nederlands
Français
Ελληνικά
Italiano
Português
Español
Deutsch

Definitie van het concurrentievermogen van fotovoltaïsche en begeleidende maatregelen om het te brengen op grid parity en verder

Definitie van het concurrentievermogen van fotovoltaïsche en begeleidende maatregelen om het te brengen op grid parity en verder

Doelstellingen

Het PV PARITY project richt zich op het bereiken van een concurrerende prijs voor zonnestroom en het daarmee mogelijk maken van een groot marktaandeel in de EU elektriciteitsmarkt.

Duurzame energie technologieën zijn cruciaal voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het diversifiëren van ons energie aanbod en het verminderen van onze afhankelijkheid van onbetrouwbare en instabiele fossiele brandstofmarkten.

Europa heeft het belang van duurzame energie onderkent door voor 2020 het volgende doel te formuleren: 20% van het totale energie gebruik in the EU uit duurzame energie te halen. PV kan van grote betekenis zijn voor dit doel: the Set for 2020 studie, gepubliceerd door EPIA in 2009, geeft aan dat PV tot 12%  van de EU elektriciteit behoefte voor 2020 kan invullen.

Bijna 20 EU landen hebben de potentie van PV onderkent door het invoeren van ondersteunende maatregelen voor een versnelde invoering van PV en voor het overbruggen van het concurrentie verschil tussen PV en fossiele brandstoffen.  Echter, regelingen als feed-in tarief en groen certificaat krijgen soms kritiek te verduren als zijnde ineffectief en te duur. Ze zijn ook veelvuldig slachtoffer van plotselinge wijzigingen.

The PV PARITY project doelstellingen zijn:

  • het vaststellen van het PV concurrentievermogen
  • het ontwikkelen van roadmaps voor concurrerende PV systemen  voor de geselecteerde landen
  • het beoordelen van bestaande regelingen en het ontwikkelen van alternatieve stimuleringsmaatregelen voor PV
  • het analyseren van de kosten en de voordelen van invoering van PV systemen.
  • het beoordelen van het belang van uitwisseling van PV-stroom tussen Europa en MENA-landen
  • het analyseren van de impact van PV op het elektriciteitsnetwerk
  • het ontwikkelen van aanbevelingen voor de EU and nationale beleidsmakers.

De voorziene looptijd voor dit project is 30 maanden. De startdatum is  Juni 2011 en einddatum November 2013.

ErotiquemondePorno lienxsource/a>largeporntubeSourceWatch more...el-sexo.net