Site Network: 

English
Čeština
Nederlands
Français
Ελληνικά
Italiano
Português
Español
Deutsch

Definice konkurenceschopnosti fotovoltaiky a vytváření doprovodných nástrojů na cestě ke konkurenceschopnosti a za její hranice

Definice konkurenceschopnosti fotovoltaiky a vytváření doprovodných nástrojů na cestě ke konkurenceschopnosti a za její hranice

Cíle

Projekt PV PARITY je zameřen na podporu šíření PV na evropském energetickém trhu a dále na dosažení konkurenceschopnosti PV při co možná nejnižších nákladech.

Technologie obnovitelných zdrojů energie jsou klíčové pro proces snižování emisí skleníkových plynů, pro diversifikaci energetických zdrojů a také pro redukci závislosti na nespolehlivých a nestálých trzích s fosilními palivy.

Evropa uznala jejich důležitost mimo jiné tím, že si dala za cíl dosažení 20% podílu obnovitelných energií na celkové spotřebě energie v EU. Fotovoltaika by mohla hrát důležitou roli ve snaze o dosažení tohoto cíle: Studie Set for 2020 publikovaná Evropskou Asociací Fotovoltaického Průmyslu (European Photovoltaic Industry Association/ EPIA) v roce 2009 naznačila, že fotovoltaika by mohla do roku 2020 pokrýt až 12% celkové spotřeby energie v EU.

Téměř 20 členských zemí EU uznalo potenciál fotoviltaiky tím, že zavedly podpůrné mechanismy zaměřené na posílení a rozšíření PV a na snižování rozdílů v konkurenceschopnosti mezi PV technologiemi a a technologiemi výroby elektřiny využitím fosilních paliv. Nicméně feed in tariff a zelené bonusy bývají někdy kritizovány jako neefektivní a příliš nákladné a často také bývají předmětem náhlých změn.

Cíle projektu PV PARITY jsou následující:

  • definovat konkurenceschopnost PV
  • vytvořit plány vedoucí ke konkurenceschopnosti PV v rámci cílových zemí
  • posoudit existující režimy podpory a vytvořit alternativní stimuly pro PV
  • analyzovat náklady a přínosy rozšiřování PV
  • posoudit relevantnost výměny fotovoltaické energie mezi Evropou a některými zeměmi MENA (zeměmi Středního Východu a severní Afriky)
  • analyzovat dopad PV na elektrickou rozvodnou síť
  • sestavit soubor strategických doporučení pro EU a pro národní politické činitele

Předpokládaná délka trvání projektu je 30 měsíců, a to od června  2011 do listopadu 2013.

ErotiquemondePorno lienxsource/a>largeporntubeSourceWatch more...el-sexo.net